Adviezen

20231206 Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2023 Curaçao

Op 22 november 2023 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Curaçao over het derde kwartaal van 2023. Op grond van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) had deze UR uiterlijk op 13 november 2023 ingediend moeten zijn. Het Cft verzoekt u de wettelijke termijn zoals voorgeschreven in de Rft in het vervolg aan te houden. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de derde UR.

Datum

11/12/2023

Eilanden

Curaçao