Adviezen

20231207 Advies bij de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2024 Curaçao

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) adviseerde op 1 september 2023 bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het Cft constateerde dat de OB, door het ontbreken van de cijfermatige verwerking van de herfinanciering van de liquiditeitssteun en de oplossing voor de problemen bij pensioenverzekeraar ENNIA, onvolledig was..

Datum

08/01/2024

Eilanden

Curaçao