Adviezen

20231222 Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2023 Aruba

Op 13 december 2023 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Aruba over het tweede kwartaal van 2023. Op grond van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) had deze UR uiterlijk op 12 augustus 2023 ingediend moeten zijn. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het CAft op de tweede UR 2023. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie

Datum

08/01/2024

Eilanden

Aruba