Adviezen

20240104 Advies bij de vastgestelde begrotingswijziging 2023 Sint Maarten

Op 28 december 2023 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de vastgestelde landsverordening tot wijziging van de begroting 2023 (BW). Hierbij ontvangt u het advies van het Cft bij deze BW. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij dit advies.

Datum

25/01/2024

Eilanden

Sint Maarten