Adviezen

20240122 Belang vastgestelde begroting 2024 Sint Maarten

De Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) schrijft voor dat Sint Maarten voor 15 december van het nieuwe begrotingsjaar de vastgestelde begroting voor advies dient aan te bieden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Zo wordt zeker gesteld dat het land per 1 januari van het nieuwe jaar een rechtsgeldige begroting heeft. Het Cft heeft tot op heden nog geen vastgestelde begroting voor 2024 van Sint Maarten ontvangen. Conform artikel 14 lid 1 van de Rft heeft het Cft hierover inmiddels de RMR bericht.

Datum

23/01/2024

Eilanden

Sint Maarten