Adviezen

Advies bij de vastgestelde begroting 2024 Aruba

Op 9 januari 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de vastgestelde begroting 2024 (begroting) van Aruba. Hierbij ontvangt u het advies van het CAft bij de begroting. In bijlage 1 vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing.

Datum

15/02/2024

Eilanden

Aruba