Adviezen

20240208 Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Saba

Op 29 januari 2024 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Saba over het vierde kwartaal van 2023. De vierde UR bevat geen ontwerpbegrotingswijziging (OBW). Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op deze UR. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie.

Datum

15/02/2024

Eilanden

Saba