Adviezen

Reactie op de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Sint Eustatius

Op 2 februari 2024 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de vierde uitvoeringsrapportage (UR) over het begrotingsjaar 2023 van Sint Eustatius. Op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) had de UR over het vierde kwartaal van 2023 uiterlijk op 29 januari 2024 ingediend moeten zijn. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de vierde UR. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie.

Datum

19/02/2024

Eilanden

Sint Eustatius