Adviezen

Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2023 Aruba

Op 29 februari 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Aruba over het derde kwartaal van 2023. Op grond van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) had deze UR uiterlijk op 13 november 2023 ingediend moeten zijn. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het CAft op de derde UR 2023.

Datum

16/03/2024

Eilanden

Aruba