Adviezen

Advies bij de eerste begrotingswijziging 2024 en Voorjaarsnota Aruba

Op 15 april 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de begroting 2024 (OBW) en de Voorjaarsnota van Aruba. Hierbij ontvangt u het advies van het CAft bij de OBW. In bijlage 1 vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing.

Datum

29/04/2024

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands