Wetgeving

Bestuursreglement College Aruba financieel toezicht

Het College Aruba financieel toezicht heeft in zijn vergadering van 21 september 2015, gelet op artikel 5 van de Landsverordening houdende tijdelijke regels met betrekking tot het onafhankelijk toezicht bij de totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land en daarmee samenhangende aangelegenheden (Landsverordening Aruba financieel toezicht), een bestuursreglement vastgesteld

Datum

01/12/2015

Eilanden

Aruba

Bestanden

Nederlands