Persberichten

CAft: “Benut het momentum om de economie weerbaarder te maken”

De economie van Aruba groeit voorspoedig. Ook de overheidsfinanciën tonen een positief beeld. Het is zaak dat Aruba de huidige financiële positie benut om de overheidsfinanciën structureel op orde te brengen en de economie weerbaarder te maken. Prudent begrotingsbeleid blijft daarbij onverminderd van belang, gelet op de hoge rentelasten. Structurele hervormingen in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt zorgen voor meer weerbaarheid.

Datum

01/03/2024

Eilanden

Aruba