Persberichten

CAft: “Pak nu door om de overheidsfinanciën en de economie te versterken”

De Arubaanse economie zit sinds 2021 flink in de lift. In 2023 groeit de economie, volgens laatste inzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), met 8 procent. Voor 2024 wordt een groei verwacht van 3 procent. Dit sterke herstel, gepaard met fiscale maatregelen, zal tot hogere opbrengsten uit belastingen en premies leiden, dan begroot. De meevallers zijn substantieel, zowel bij het land als bij de overige entiteiten van de collectieve sector. Het is zaak dat Aruba dit momentum aangrijpt om de overheidsfinanciën structureel op orde te brengen en de economie weerbaarder te maken. Dat kan door het voeren van een prudent begrotingsbeleid, het inzetten van de meevallers voor verlaging van de overheidsschuld (83 procent van het bbp in 2023) en groeibevorderende investeringen. Structurele hervormingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid dragen bij aan de weerbaarheid.

Datum

20/10/2023

Eilanden

Aruba