Persberichten

Cft: “Ondanks groeiende inkomsten staat Curaçao voor grote uitdagingen”

Curaçao krijgt de komende jaren te maken met hogere uitgaven als gevolg van de ENNIA-oplossing en de herfinanciering van de liquiditeitssteun. Ook blijven de risico’s en onzekerheden in de zorg en sociale zekerheid onverminderd groot en staat Curaçao voor een grote investeringsopgave. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vroeg in recente gesprekken met de regering van Curaçao bijzondere aandacht voor deze ontwikkelingen. De economie van het land groeit, mede door het toerisme. Verdere versterking van de economie kan worden gerealiseerd door gerichte investeringen. De belasting compliance is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar zal structureel moeten worden verankerd. Verder uitstel van de invoering van het vergunningenstelsel voor de kansspelsector moet worden voorkomen. Daarnaast zijn structurele hervormingen noodzakelijk om de zorg en sociale zekerheid voor toekomstige generaties toegankelijk te houden.

Datum

18/10/2023

Eilanden

Curaçao