Persberichten

Cft: “Prioriteer vaststelling begroting 2024 en investeringen”

Sint Maarten realiseert in 2023 naar verwachting een overschot op de gewone dienst. De investeringen blijven vooralsnog achter bij de vastgestelde begroting 2023. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) maakt zich al lange tijd zorgen over het tijdig vaststellen van de begrotingen. Het Cft verzocht Sint Maarten prioriteit toe te kennen aan de vaststelling van de begroting 2024 en deze begroting te voorzien van een meerjarige investeringsplanning.

Datum

25/10/2023

Eilanden

Sint Maarten