Persberichten

Cft: “Sint Maarten, zet verbeterproces door”

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) stelde in gesprek met de minister van Financiën van Sint Maarten vast dat Sint Maarten stappen voorwaarts zet in het verbeteren van het begrotingsproces. De Rijksministerraad (RMR) verzocht Sint Maarten om de begroting 2023 voor 31 maart 2023 vast te stellen. Deze begroting dient te voldoen aan de begrotingsnormen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft).

Datum

16/02/2023

Eilanden

Sint Maarten