Persberichten

Colleges financieel toezicht bezoeken Nederland

Van 22 tot en met 24 mei 2023 brachten de Colleges financieel toezicht een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën, leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Gevolmachtigd ministers, de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Tijdens de ontmoetingen werd gesproken over een meerjarig pad naar duurzaam houdbare overheidsfinanciën en de belangrijkste prioriteiten hierbij voor de Caribische landen en de openbare lichamen.

Datum

25/05/2023

Eilanden

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten