Adviezen

Reactie op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Curaçao

Op 15 mei 2024 ontving het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de uitvoeringsrapportage (UR) van Curaçao over het eerste kwartaal van 2024. Met dit schrijven ontvangt u de reactie van het Cft op de eerste UR. In bijlage 1 van deze brief vindt u een nadere uitleg en cijfermatige onderbouwing bij deze reactie.

Datum

29/05/2024

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands