Adviezen

Uw reactie op het advies bij de vastgestelde begroting 2024

Op 1 maart 2024 adviseerde het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de vastgestelde begroting 2024 (begroting) van Curaçao. Het Cft achtte het van belang dat Curaçao diverse wijzigingen in de begroting doorvoert om deze in lijn te brengen met de normen van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) en deed daarvoor aanbevelingen. Het Cft adviseerde deze aanbevelingen te verwerken in een uiterlijk 30 april 2024 aan te leveren (ontwerp)begrotingswijziging (OBW).

Datum

02/05/2024

Eilanden

Curaçao

Bestanden

Nederlands