Adviezen

Uw reactie op het advies bij de vastgestelde begroting 2024

Op 29 mei 2024 adviseerde het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het Cft deed hierbij zes aanbevelingen om de begroting aan te passen. Het Cft verzocht u om uiterlijk op 12 juni 2024 aan te geven hoe Sint Maarten invulling geeft aan deze aanbevelingen en dit te verwerken in een ontwerpbegrotingswijziging (OBW). Op 12 juni 2024 ontving het Cft uw reactie. Op grond van artikel 12 lid 5 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) ontvangt u hierbij de reactie van het Cft op uw brief. Het Cft stuurt deze reactie in afschrift aan de Staten van Sint Maarten.

Datum

26/06/2024

Eilanden

Sint Maarten