Dokumentonan

Legislashon: Wijziging mandaatbesluit Cft BES

26/04/2012
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2012, directie BDF, afdeling FIS, nr. 2012-0000246388 tot wijziging van het Mandaatbesluit Cft BES in verband met de mandatering van een bevoegdheid aan de...
Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Legislashon: Mandaatbesluit Cft BES

23/09/2010
Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 2010-0000618987, tot vaststelling van een mandaatregeling voor het College financieel toezicht...
Bonaire, Saba, Sint Eustatius

Filtra resultadonan