Documenten

Persbericht: Cft: “Lastenbeheersing blijft cruciaal”

19/10/2022
De economie van Curaçao herstelde voorspoedig in het eerste halfjaar van 2022. Curaçao dringt het begrotingstekort in 2022 terug en presenteert een sluitende begroting in 2023. Het herstel van de overheidsfinanciën is echter broos en staat door...
Curaçao

Persbericht: Cft over Bonaire: “Het komt er nu op aan”

21/06/2022
Bonaire wil tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2022 komen. Ook in het onlangs afgesloten Bestuursakkoord is dit opgenomen. Om dit te bewerkstelligen zijn de komende maanden nog een aantal essentiële stappen nodig, zo...
Bonaire

Persbericht: Julisa Frans en Hans Hoogervorst nieuwe leden voor het Cft

17/12/2021
De Rijksministerraad heeft op 17 december ingestemd met de benoeming van Julisa Frans M.sc. als lid van het College financieel toezicht (Cft) op voordracht van Sint Maarten en van drs. Hans Hoogervorst als lid op voordracht van Nederland. Mevrouw...
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Filter resultaten