Documenten

Persbericht: Cft: “Prioriteer vaststelling begroting 2024”

22/02/2024
Sinds 2010 is Sint Maarten er nog geen enkel jaar in geslaagd om tijdig zijn begroting vast te stellen. Ook dit jaar is de situatie niet anders. Hierdoor ontbreekt een kader voor het doen van nieuwe uitgaven en investeringen. Het Cft roept de...
Sint Maarten

Persbericht: Cft: “Verbetering verankeren”

19/10/2023
Het bestuurscollege van Bonaire staat voor de belangrijke opgave om de gerealiseerde verbeteringen op het terrein van het financieel beheer structureel te verankeren binnen de organisatie van het openbaar lichaam. Dit heeft het College financieel...
Bonaire

Persbericht: Colleges financieel toezicht bezoeken Nederland

25/05/2023
Van 22 tot en met 24 mei 2023 brachten de Colleges financieel toezicht een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën, leden van de Eerste en Tweede...
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Persbericht: Cft: “Sint Maarten, zet verbeterproces door”

16/02/2023
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) stelde in gesprek met de minister van Financiën van Sint Maarten vast dat Sint Maarten stappen voorwaarts zet in het verbeteren van het begrotingsproces. De Rijksministerraad (RMR)...
Sint Maarten

Filter resultaten