Documenten

Persbericht: Cft: “Prioriteer vaststelling begroting 2024”

22/02/2024
Sinds 2010 is Sint Maarten er nog geen enkel jaar in geslaagd om tijdig zijn begroting vast te stellen. Ook dit jaar is de situatie niet anders. Hierdoor ontbreekt een kader voor het doen van nieuwe uitgaven en investeringen. Het Cft roept de...
Sint Maarten

Advies: Advies bij de vastgestelde begroting 2024 Aruba

15/02/2024
Op 9 januari 2024 ontving het College Aruba financieel toezicht (CAft) de vastgestelde begroting 2024 (begroting) van Aruba. Hierbij ontvangt u het advies van het CAft bij de begroting. In bijlage 1 vindt u een nadere uitleg en cijfermatige...
Aruba

Advies: 20240122 Belang vastgestelde begroting 2024 Sint Maarten

23/01/2024
De Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) schrijft voor dat Sint Maarten voor 15 december van het nieuwe begrotingsjaar de vastgestelde begroting voor advies dient aan te bieden aan het College financieel toezicht Curaçao en...
Sint Maarten

Filter resultaten